Pejšův mlýn Sedlčany spol. s r.o.
Potoční 911
264 01 Sedlčany
Tel.: +420 318 820 120, +420 602 492 832
Fax: +420 318 586 255
E-mail: info@pejsuvmlyn.cz

Sortiment

Skupina Název výrobku Balení Označení
Pšeničné jedlé Pšeničná krupice hrubá 1 kg T 480
Pšeničná krupice jemná (krupička) 1 kg T 480
Pšeničná mouka polohrubá 1 kg, 50 kg, volně T 400
Pšeničná mouka hrubá 1 kg, 50 kg, volně T 450
Pšeničná mouka hladká světlá 1 kg, 50 kg, volně T 530
Pšeničná mouka hladká polosvětlá 50 kg, volně T 650
Pšeničná mouka chlebová 50 kg, volně T 1050
Pšeničná mouka celozrnná jemná * 50 kg, volně -
Pšeničná mouka celozrnná hrubá * 50 kg, volně -
Pšeničné klíčky jedlé 5 kg, 40 kg -
Pšeničná krmiva Pšeničné klíčky krmné 5 kg, 40 kg -
Pšeničná mouka krmná 50 kg, volně T 3300
Pšeničné otruby krmné 25 kg, volně -
Žitné jedlé Žitná mouka hladká výražková ** 50 kg, volně T 500
Žitná mouka hladká chlebová 50 kg, volně T 930
Žitná mouka celozrnná ** 50 kg, volně T 1700
Žitná trhanka ** 50 kg, volně -

Trvanlivost výrobků: 6 měsíců ode dne výroby, pšeničné klíčky 30 dní.
* Pouze na objednávku
** Aktuálně nedostupné

Historie firmy

Historie mlýna se píše daleko do minulosti. Již roku 1576 se uvádí Jan Stárek, mlynář ze Lhotky, mezi mistry, kteří přijímali učně do mlýna a dávali jim výuční vysvědčení. Roku 1585 je tento mlynář podepsán na listině o právech a pořádku mlynářského a pekařského řemesla.

Od 5. července 1894 je mlýn v majetku rodiny Pejšovy – odtud jeho pozdější název. Tento mlynářský rod má staletou tradici. V třeboňském archivu je již roku 1441 zmínka o Péssovi (Pejšovi) a roku 1454 o Péšovi (Pejšovi) ze Sedlčan. Na konci 19. století byl mlýn vodní přeměněn na parní. Od roku 1904 zde hospodařil Jan Pejša, který, mimo jiné, roku 1905 rozšířil mlýn o velké skladiště, roku 1906 instaloval turbínu o 30 HP, v roce 1907 zařídil elektrické osvětlení mlýna a v roce 1909 instaloval turbínu o 50 HP.

V roce 1948 byl mlýn, spolu s celým podnikem – „Jan Pejša“ Lhotka u Sedlčan – znárodněn a jako Středočeské mlýny, národní podnik v Praze, případně pod jinými jmény, fungoval až do roku 1991. Koncem roku byl v restituci navrácen původnímu vlastníkovi.

Bedřich Pejša mlýn v roce 1991 pronajal Josefu Vodičkovi, který mlýn provozoval až do roku 2008, kdy se mlýn navrátil pod správu původního vlastníka, Jana Pejši.

Dotační projekty

Zvýšení výkonu pšeničného mlýna

Termín realizace: 2017

Cíle projektu: Doplnění technologického zařízení do provozních souborů provozovny mlýna v Sedlčanech – úprava technologie mletí a vybudování sací pneumatické dopravy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Snižování energetické náročnosti objektů
v areálu Pejšova mlýna v Sedlčanech

Termín realizace: 2017

Cíle projektu: Snížení konečné spotřeby energie v areálu Pejšova mlýna v Sedlčanech – zateplení obvodových stěn, výměna vrat a dveří, úprava systému vytápění, výměna osvětlení a energeticky nevyhovujících motorů technologie.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Zvýšení hygieny a bezpečnosti výrobků mlýna Sedlčany

Termín realizace: 2016

Cíle projektu: Doplnění technologického zařízení do provozních souborů provozovny mlýna v Sedlčanech – příjem a čištění obilí, úprava technologie mletí, skladování hrubé a polohrubé mouky.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií.

Zásobníky na výrobky

Termín realizace: 2012

Cíle projektu: Výměna zásobníků na mlýnské výrobky za nové včetně naskladňovací technologie – zásobníky na krmiva s nakládkou do kamionů, zásobníky na mouky, expediční zásobníky na mouky s nakládkou do moučných cisteren.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií.